បើកអាខោនលេងកាស៊ីណូ ស្លុតហ្គេម បាញ់ត្រី​ជាមួយ ABS789

បើកអាខោនចូលលេងជាមួយវេបសាយ ASB789 មិនមែនជាការបញ្ហានោះទេ ព្រោះពួកយើងបានធ្វើការ Update មុខមាត់ថ្មី​ ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសំរាប់ធ្វើការបើកអាខោនកាន់តែងាយស្រួលជាមុន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការបើកអាខោនចូលលេងបាន ដោយចំណាយពេលមិនលើស 5នាទីប៉ុណ្ណោះ។

របៀបបើកអាខោន ASB789

ជំហានទីមួយ

  • ចុចប៊ូតុង ចុះឈ្មោះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធបើកអាខោនលេង
  • សូមធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក (ត្រូវប្រាកដថាជាលេខដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីងាយស្រួលទំនាក់ទំនង)
  • បំពេញលីងណែនាំ (បើមាន)។ បញ្ជាក់ ៖ លីងណែនាំ គឺជាលីងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាខោនមិត្តរបស់អ្នកមួយផ្សេងទៀត
  • បន្ទាប់ពីធ្វើការបំពេញពត៌មានរួចរាល់ហើយ សូមចុចពាក្យថា បន្ទាប់

ขั้นตอนที่ 2

ให้ท่านเช็ค SMS ที่กล่องข้อความ เพื่อนำเอาเลข OTP จำนวน 6 หลัก มาใส่ในช่องนี้ แต่ถ้าท่านไม่ได้รับ OTP หรือ SMS ใดๆ ภายในเวลา 3 นาที ให้ท่านรีบ ” ติดต่อแอดมิน “ เพื่อแจ้งปัญหา การรับ OTP แล้วแอดมินจะดำเนินการ ส่งข้อมูลให้ท่านทางส่วนตัว

เมื่อท่านได้รับเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำข้อมูลมาใส่ และกดคำว่า “ยืนยัน” เพื่อไปต่อได้เลย

ជំហានទីពីរ

  • សូមធ្វើការបំពេញលេខកូដសម្ងាត់ 6ខ្ទង់ របស់អ្នក (លេខកូដ 6ខ្ទង់នេះ នឹងមានសារះសំខាន់សំរាប់ពេលលោកអ្នកដកលុយឈ្នះ)
  • សូមធ្វើការបំពេញលេខកូដសម្ងាត់ 6ខ្ទង់ម្តងទៀត បន្ទាប់មកសូមចុចលើកពាក្យថា បន្ទាប់

ជំហានទីបី

  • នៅពេលដែលលោកអ្នកបានបំពេញពត៌មានរួចរាល់ហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអាខោនព្រមទាំងលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីបានធ្វើការ Login ចូលក្នុងវេបសាយរបស់ពួកយើង។